JORDEMODERKONSULTATIONER


I bliver indbudt til 4-7 jordemoder-konsultationer. Antallet afhænger bl.a. af jeres behov, og hvordan graviditeten udvikler sig. Første gang er en individuel konsultation, hvor I er alene med jordemoderen. Om de næste konsultationer foregår individuelt eller i en gruppe sammen med andre gravide afhænger af dit fødesteds tilbud. Tal med jordemoderen om det.

Eksperterne | Før graviditeten | Under graviditeten | Efter graviditeten